Fes un donatiu

Per a fer un donatiu pot cridar per telefono al 96 392 28 59, enviar un email a asiem@asiem.org.

Vull fer un donatiu a ASIEM

En l’Assemblea General de l’associació celebrada al mes d’abril de 2010, es proposà la possibilitat de poder fer donacions. La Junta es fa ressò d’este suggeriment i convida a aquelles persones que ho desitgen a fer aportacions de forma completament voluntària y a benefici de l’associació.

Les possibles donacions s’utilitzarien per a oferir algun nou servici per a les famílies.

Si vosté vol fer una donació mitjançant el seu Banc o Caixa d’Estalvis pot fer-la en el següent comte d’abonament:

COMPTE D’ABONAMENT EN CaixaBank

 IBAN ES52 2100 0700 1101 0150 4090

Titular Beneficiari:

ASIEM (Associació per la Salut Integral de P E M)
C/  Portal de Valldigna 20 esquina C/ de Baix 38 (CP – 46003 – València)

Avantatges fiscals en les teues aportacions

Les persones físiques o jurídiques que realitzen aportacions econòmiques a l’entitat, tenen la possibilitat de desgravar aquesta aportació en la seua declaració corresponent: IRPF per a les persones físiques, Impost de societats per a les persones jurídiques, en els següents termes:

  • a) Les realitzades per persones físiques: Pels primers 150€ deducció en IRPF del 75%. Per la resta de quantitat 30% de deducció (ampliable a un 35% si es van fer donacions d’igual o superior import en els dos anys anteriors)
  • b) Les realitzades per persones jurídiques: Deducció en l’Impost de Societats del 35% (ampliable a un 40% si es van fer donacions d’igual o superior import en els dos anys anteriors)

En virtut del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat d’ASIEM, amb la finalitat d’enviar-li la informació sol·licitada o oferir-li els serveis sol·licitats, així com per a informar-lo de les activitats desenvolupades per l’Associació, fins i tot per mitjans electrònics.

En qualsevol cas, vostè té la possibilitat d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a asiem@asiem.org

 

Skip to content