Què fem

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT SOCIAL, PSICOLÒGIC I LEGAL

Es tracta d’un servei d’informació, orientació i assessorament per a persones amb problemes de salut mental i per als seus familiars/cuidadors. L’atenció que es presta és inicialment de caràcter social i està destinada tant a persones associades com no associades. El servei també presta una atenció legal i/o psicològica puntual per a associats.

Cita prèvia.

GRUPS DE FAMÍLIES

2 subprogrames: Curs Psicoeducativo i Grup d’Ajuda Mútua (G.A. m.).

Es realitzen grups psicoeducativos destinats a donar a conèixer a la família les característiques psicosocials de la persona amb problemes de salut mental i es donen pautes per a millorar la convivència diària.

També es desenvolupen grups d’ajuda mútua (G.A.M) on les famílies tenen un espai per a expressar els seus problemes i sentiments de cara a la malaltia i tota la problemàtica que se l’associa.

PROGRAMA D'OCI INCLUSIU

Grup d’oci on es promou la integració social de les persones amb problemes de salut mental, treballant aspectes de motivació i afavorint el compromís per a ocupar de manera estructural el seu temps lliure. Les activitats d’oci són proposades pels propis participants.

GRUPS:

 1. Dilluns i dimecres de 16.30 a 19.00 hores
 2. Dimarts i dijous de 16.30 a 19.00 hores
 3. Divendres matí SENDERISME

Una vegada aconseguits els objectius, els usuaris passen a grups autònoms que tenen el mateix funcionament però sense monitors, és a dir, funcionen de manera autònoma.

TALLERS OCUPACIONALS

Es tracta de tallers i cursos de caràcter temporal realitzats per voluntari@s i estudiants en pràctiques de diverses titulacions i supervisats per personal tècnic de l’associació. Al llarg dels últims anys hem gaudit de tallers de cuina, teatre, balls llatins, escriptura, videofórum, horticultura ecològica, estimulació cognitiva, habilitats socials…

Si vols saber quins tallers estem realitzant actualment, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

En ASIEM ens preocupem per la inserció laboral de les persones amb malaltia mental, donades les elevadíssimes taxes de desocupació que existeixen entre el col·lectiu (més del 90%). Amb la finalitat de complir la nostra premissa “Ocupació és salut”, orientem i assessorem els nostres socis en la cerca d’ocupació, desenvolupem cursos i tallers formatius dirigits a promoure la seua inserció laboral, comptem amb una borsa d’ocupació per als nostres usuaris, elaborem itineraris d’inserció personalitzats… Tot això, juntament amb la sensibilització en empreses, persegueix un doble objectiu, d’una banda, facilitar l’accés a l’ús de les persones amb problemes de salut mental i per un altre, la satisfacció dels empresaris que compten amb aquestes persones. ASIEMprendemos un nou camí.

Si tens una empresa i vols col·laborar amb nosaltres, telefona al 96 392 28 59 i pregunta per Noemí López, o mana un correu a insercion@asiem.org.

ACOMPANYAMENT INTEGRAL

Un equip multidisciplinari format per un psicòleg, una treballadora social i una terapeuta ocupacional ofereix suport a joves que han desenvolupat recentment alguna forma de sofriment psíquic, amb la finalitat d’afavorir la recuperació del seu projecte de vida i promocionar la seua autonomia. També s’acompanya a les seues famílies amb la finalitat que atorguen a l’experiència un significat favorable. Acompanyaments en la comunitat, visites domiciliàries, intervencions individuals i familiars, coordinacions amb recursos… són algunes de les accions desenvolupades en aquest programa. A destacar:

 • Grup de trobada: Espai setmanal de dues hores de duració en el qual es facilita el contacte interpersonal dels participants, els qui descobreixen habilitats i capacitats a través del desenvolupament de tasques acordades per ells mateixos. També es tracten i comparteixen amb naturalitat experiències singulars en salut mental.
 • Grup multifamiliar: Espai terapèutic quinzenal en el qual es reuneixen simultàniament diverses famílies incloent a la persona usuària. S’intervé sobre les dinàmiques familiars per a generar un canvi en els rols i conductes dels membres de la família.
GRUPS D'AJUDA MÚTUA

Aquests grups són espais de confiança en els quals persones amb problemes de salut mental es reuneixen per a compartir experiències, trobar la comprensió d’uns altres, ampliar la seua xarxa social o aconseguir canvis socials com ara aconseguir la igualtat d’oportunitats. Les reunions es duen a terme els segons i últims dijous de mes i es demana als assistents un compromís d’assistència. Si estàs interessat/a a assistir, pots posar-te en contacte amb nosotrxs o pots contactar amb GAM València.

REHABILITACIÓ EN CENTRES PENITENCIARIS

ASIEM desenvolupa un programa de reincorporació social d’aquelles persones recluses amb problemes de salut mental que compleixen condemna en el centre penitenciari de Picassent. La intervenció va dirigida a preparar l’eixida de l’intern afavorint la seua adaptació al mitjà comunitari i treballant amb la família en els casos en què això siga possible.

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Aquest Programa ofereix una sèrie d’accions orientades a sensibilitzar al conjunt de la societat i a les Institucions Públiques sobre la salut mental, amb la finalitat d’eliminar l’estigma i els prejudicis que puguen existir respecte a aquestes patologies i a les persones que les pateixen.

 • Conferències i xarrades en centres educatius i altres àmbits.
 • Organització i participació en jornades i taules de sensibilització, difusió i formació en Salut Mental.
 • Actes de celebració del Dia Mundial de la Salut Mental.
 • Edició de la Revista d’ASIEM
 • Contacte i atenció a Mitjans de comunicació.
 • Participació en fires, mercats solidaris i altres esdeveniments similars.
 • Manteniment Web, Facebook i altres xarxes socials.
 • Edició de material divulgatiu.
REPRESENTACIÓ I REIVINDICACIÓ DAVANT LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Les activitats i programes que desenvolupem en ASIEM són complementaris i paral·lels a les accions de reivindicació i a la lluita per millorar la situació de la salut mental. Associar-se implica alguna cosa més a rebre serveis o assistir a activitats. Associa’t i contribueix a la defensa dels nostres drets davant les institucions públiques, per a accedir a les mateixes oportunitats que la resta de les persones. La unió fa la força i la nostra força eres tu.

ACTIVITAT ASSOCIATIVA

Festes, rifes, viatges, menjars, esdeveniments culturals… El que ajuda a fer pinya anem!

ESTUDIS
IGUALTAT
ESPAI LITERARI
Skip to content